Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) koskevat Karhia Innovations Oy:n (jäljempänä ”Karhia”) verkkosivua www.karhia.com (jäljempänä ”verkkosivu”). Käyttäjiä (jäljempänä ”Käyttäjä”) kehotetaan lukemaan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen verkkosivun käyttämistä. Käyttämällä tätä verkkosivua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

OIKEUS KÄYTTÄÄ VERKKOSIVUA

Tätä verkkosivua voidaan käyttää vain informatiivisiin tarkoituksiin. Tällä verkkosivulla julkaistu sisältö, kuten tekstit, ohjelmistot, tekniset piirustukset, asetukset, grafiikat, kuvat ja muut tiedostot sekä niiden valikoima, muotoilu ja asettelu (jäljempänä ”Materiaalit”), kuuluu Karhialle tai sen lisenssinsaajalle tai -saajille. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttäjällä on oikeus käyttää ja tarkastella tätä verkkosivua sekä oikeus tarkastella ja ladata Materiaalia vain henkilökohtaisiin, ei -kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä voi katsella, selata ja tulostaa tämän verkkosivun sisältöä henkilökohtaiseen käyttöönsä. Materiaaleja ei tule muokata, kopioida, esittää, välittää tai jakaa julkisesti millään tavalla tai muuten käyttää julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman Karhian etukäteistä kirjallista lupaa. Materiaaleja voidaan kuitenkin käyttää journalistisiin ja koulutuksellisiin tarkoituksiin edellyttäen, että Materiaalien käytön yhteydessä ilmaistaan lähde.

Käyttäjä vastaa verkkosivun kautta lähetetyn tiedon oikeellisuudesta ja saapumisesta. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä laitonta tai epäasiallista materiaalia tälle verkkosivulle. Käyttäjän tulee varmistaa, että mikään verkkosivulle lähetetty materiaali ei sisällä viruksia, muita haittaohjelmia tai haitallista sisältöä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Karhia voi kerätä verkkosivun kautta henkilötietoja, kuten Käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen. Karhia käsittelee kaikkia verkkosivun kautta toimitettuja tietoja kulloinkin soveltuvan henkilötieto lainsäädännön mukaisesti. Tiedot tallennetaan Karhian rekisteriin.

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään esimerkiksi palautteen ja kommenttien käsittelemiseen sekä Karhian ja sen verkkosivun toiminnan ja toimintojen kehittämiseen. Karhialla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä on myös oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja sekä käyttää kyseisiä tietoja aiheellisiin tarkoituksiin (kuten suoramarkkinointiin) kulloinkin soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Käyttäjällä on lakiin perustuva oikeus kieltää henkilötietojensa suoramainontaan, etämyyntiin sekä muuhun suoramarkkinointiin.

EVÄSTEET

Karhia käyttää väliaikaisia evästeitä verkkosivullaan tehdäkseen Käyttäjän vierailusta Karhian verkkosivulla mahdollisimman sujuvaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät Käyttäjän verkkosivuja koskevia selaintietoja ja jotka sijaitsevat Käyttäjän selaushistoriassa. Evästeiden avulla Karhia voi tunnistaa verkkosivulla usein käyvät vierailijat, tehdä Käyttäjän kirjautumisesta helpompaa ja koota tietoja Käyttäjästä. Näiden tietojen avulla Karhia voi jatkuvasti parantaa verkkosivunsa sisältöä. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Mikäli Käyttäjä ei halua Karhian keräävän yllämainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden kieltämisen. Evästeet voivat kuitenkin olla välttämätön edellytys joidenkin Karhian Materiaalien ja verkkosivun toiminnalle.

IMMATERIAALIOIKEUDET

verkkosivun ja sen sisältämien Materiaalien tekijänoikeuksia suojaavat kansainväliset tekijänoikeuslait ja -sopimukset. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia tekijänoikeuslakeja käyttäessään verkkosivuja tai tarkastellessaan Materiaaleja sekä estää Materiaalienoikeudeton kopioiminen.

Kaikki verkkosivuun ja Materiaaleihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domainnimet, toiminimet, liikesalaisuudet ja tietokantaoikeudet) säilyvät Karhialla tai sen lisenssinsaajalla tai -saajilla. Karhia ei luovuta Käyttäjälle mitään välittömiä tai välillisiä oikeuksia mihinkään verkkosivuun ja/tai Materiaaleihin liittyviin immateriaalioikeuksiin. Kaikki oikeudet pidätetään.

LINKIT ULKOISILLE verkkosivuILLE

Karhia saattaa sisällyttää verkkosivullensa linkkejä kolmansien tahojen ylläpitämille verkkosivuille. Kyseisten linkkien käyttäminen siirtää Käyttäjän pois tältä verkkosivulta. Karhia ei valvo eikä tarkista ulkoisten verkkosivustojen sisältöä eikä Karhia vastaa ulkoisten verkkosivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitettyjen verkkosivustojen käyttöehtoihin ja -ohjeisiin ennen kyseisten sivustojen käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä verkkosivustoja omalla vastuullaan.

Sivustoihin linkittäminen ei sinällään tarkoita, että Karhia omistaisi kyseisen verkkosivun tai tukisi sitä tai hyväksyisi linkitetyn verkkosivun sisällön. Linkittäminen ei myöskään tarkoita sitä, että Karhialla olisi oikeus käyttää mitään tavaramerkkiä, toiminimeä tai tekijänoikeudella suojattua sisältöä, jota voidaan tarkastella kyseisten linkki en kautta, eikä sitä, että linkitetyn verkkosivun omistajalla olisi oikeus käyttää mitään Karhian tai sen lisenssinsaajan tai -saajien tai sen osakkuusyhtiöiden tai tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, toiminimiä, domainnimiä, tekijänoikeuksia tai Materiaaleja.

ULKOISET LINKIT VERKKOSIVULLE

Muille verkkosivuille voidaan sisällyttää linkki tälle verkkosivulle hyvien toimintatapojen mukaisesti. Muulta verkkosivulta linkitetty verkkosivun sivu tulee esittää selaimessa kokonaisuudessaan ja samalla tavalla kuin verkkosivulla. verkkosivulle johtava linkki on Karhian vaatimuksesta poistettava.

MUUTOKSET

Karhia varaa itselleen oikeuden muuttaa ja muokata näitä Käyttöehtoja sekä lisätä tai poistaa minkä tahansa näiden Käyttöehtojen osan kokonaisuudessaan tai osittain milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti. Kaikki näihin Käyttöehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan sen jälkeen kun niistä on ilmoitettu verkkosivulla. Verkkosivun käyttäminen Käyttöehtojen muutoksen jälkeen ilmaisee kyseisen muutoksen hyväksymisen.

VASTUUNRAJOITUS

Karhia pyrkii kaikin tavoin välittämään vain luotettavaa ja oikeaa tietoa, mutta se ei kuitenkaan takaa verkkosivulla esitetyn tai sen kautta saadun tiedon luotettavuutta tai oikeellisuutta. Materiaalit voivat sisältää epätarkkuuksia ja kirjoitusvirheitä. Kaikki sisältö, verkkosivu ja Materiaalit tarjotaan käyttöön ”sellaisina kuin ne ovat”.

Karhia pyrkii kaikin tavoin takaamaan verkkosivun toiminnan, mutta se ei takaa verkkosivun saatavuutta. Karhia varaa itselleen oikeuden tehdä jatkuvasti muutoksia verkkosivuun.

Karhia ei vastaa mistään välittömästi tai välillisesti verkkosivun tai sillä julkaistujen Materiaalien käytöstä tai verkkosivulle tai Materiaaleihin pääsyn estymisestä aiheutuvista vahingoista.

SOVELLETTAVA LAKI

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäädökset.

Mikäli Karhia ja Käyttäjä eivät kykene sopimaan riitaansa neuvottelemalla, kyseinen riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Nämä Käyttöehdot eivät rajoita niitä kuluttaja-asemaan perustuvia oikeuksia, joita Käyttäjällä on soveltuvan ja pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla.

Copyright © 2016 Karhia Innovations Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.